MODLITWA NA CZASY OSTATECZNE


Święta Dziewico z Guadalupe, o Maryjo Niepokalanie Poczęta!

MATKO BOŻA, KRÓLOWO POKOJU Z MEDZIUGORJA, Z KORONĄ Z GWIAZD DWUNASTU NA GŁOWIE.


W Wizerunku – nie  ręką ludzką uczynionym– z Guadalupe oraz w Pięknym Twoim Obliczu, o Pani z Medziugorja,  rozpoznaję Niewiastę z Apokalipsy świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Tę Niewiastę, Bóg  mi wskazał w swoim Słowie, jako  pomoc i ratunek  na czasy ostateczne.


Z radością serca,  wewnętrznie poruszony, przyychodzę przed Twe Oblicze, o Pani i  chcę otworzyć się na wszelkie łaski, których Bóg chce mi udzielić przez Ciebie, o, Maryjo!


O, Matko Boża, usilnie błagam Cię,  bądź naszą „tarczą” i  „ochroną” przed zgubnymi wpływami sił ciemności: na nas i na wszelkie nasze dobre zamierzenia. Otocz nas swoim „,płaszczem ochronnym".

Dokonaj detronizacji wszelkich bóstw „ukoronowanych" przez szatana, które chcą nas ciemiężyć i zniewolić.

Prosimy Cię, o Maryjo o wszelkie charyzmaty potrzebne do życia dzisiaj, w tych arcytrudnych czasach.

Uproś nam, Niewiasto z Apokalipsy, dar nawrócenia – przemiany serca. Zwracamy się do Ciebie o to z ufnością.
 
Prosimy szczególnie, o Pani, wyjednaj nam łaskę  prawdziwego, głębokiego poświęcenia się Tobie, Twojemu Niepokalanemu Sercu. Amen.


3x Zdrowaś Maryjo.