CUDA EUCHARYSTYCZNE – „MILCZĄCY” BÓG, KTÓRY CHCE NAM COŚ POWIEDZIEĆ

MYŚLI ŚWIĘTYCH O EUCHARYSTII


„Tabernakulum gwarantuje nam, że Jezus rozbił swój namiot pośród nas”(Św. Matka Teresa z Kalkuty).

PREZENTACJA CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH W DZIEJACH KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

Kategoria Cudu Eucharystycznego: Cudowny Wizerunek

1.    Cud Eucharystyczny w Walldürn (Niemcy) 1330 r.

Walldürn jest miejscowością w Niemczech znajdującą się pomiędzy Würzburgiem a Heidelbergiem. Tam, w kościele św. Jerzego czci się relikwię Cudu Eucharystycznego – korporał, na którym utworzył się Wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego o czerwonej barwie. Ksiądz Heinrich Otto, kiedy odprawiał Mszę Świętą, przez swoją nieuwagę potrącił kielich napełniony Krwią Pańską. Na korporale, na którym wylała się Krew Pańska pojawił się Wizerunek Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Wokół pojawiło się jedenaście głów Chrystusa w koronach cierniowych. Wystraszony kapłan ukrył zakrwawiony korporał pod ołtarzem. Przed śmiercią wyjawił innym tajemnicę Cudu Eucharystycznego. W niektórych źródłach znajdziemy wzmiankę, że miał duże poczucie winy, a jak twierdzą niektórzy, miał nawet depresję, które to nie pozwalały mu ujawnić innym cudownego zdarzenia przez wiele lat. Dopiero cierpienie i choroba przed śmiercią i przeżyta spowiedź zmobilizowały go do ujawnienia prawdy. Korporał od początku był bardzo czczony i wierni modląc się przed Nim uzyskiwali łaskę uzdrowienia. Także miało tam miejsce wiele nawróceń. W 1408 roku korporał został przedłożony biskupowi Würzburga Gerhardowi von Schwarzenberg, który potwierdził autentyczność Cudu Eucharystycznego i ustanowił kościół św. Jerzego jako miejsce pielgrzymek. W 1445 roku korporał został zawieziony do Rzymu do papieża Eugeniusza IV, a ten potwierdził cud.

Obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego nazwany „Veronicae” obecnie wyblakł. Około 1920 roku naszyto pod korporał płótno ochronne. W 1950 roku przeprowadzono badania korporału i okazało się, że przy prześwietleniu płótna ochronnego promieniami ultrafioletowymi widoczny jest wyraźny obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Mimo zawirowań dziejowych np.  wojen chłopskich czy rozruchów protestanckich kult relikwii Cudu Eucharystycznego wciąż pozostał żywy. Dzięki księciu i arcybiskupowi Lotharowi Franciszkowi von Schönborn z Mainzu,  w latach 1698-1728, został wybudowany dzisiejszy kościół. W 1962 roku papież Jan XXIII podniósł barokowy kościół do rangi Bazyliki Mniejszej. Największe nasilenie pielgrzymek w Walldürn ma miejsce przed Uroczystością Trójcy Przenajświętszej i trwa cztery tygodnie. Rocznie przybywa do tego sanktuarium ponad 150 tysięcy wiernych. Od roku 1938 sanktuarium i parafią Walldürn opiekowali się ojcowie augustianie. Od 2007 roku nadzór nad świętym miejscem przejęli franciszkanie konwentualni.

2.    Przesłanie, jakie Bóg kieruje do wiernych przez Cudowny Wizerunek z Walldürn to przypomnienie im o realnej i prawdziwej Obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tym razem Pan posłużył się Krwią Pańską pod postacią wina (Częściej Cuda Eucharystyczne wiązały się z postacią Chleba). Pan chce ożywiać w ciągu wieków–wciąż wygasającą w świecie – wiarę chrześcijan i  dokonywać na przestrzeni dziejów rozlicznych Cudów Eucharystycznych. Bóg pragnie, abyśmy uwierzyli w Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie otworzyli przed Nim swoje serca.
Jedenaście głów Chrystusa ukoronowanych cierniem, połączonych ze sobą i z podstawowym Wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego może nawiązywać do momentu ustanowienia Eucharystii przez naszego Pana. Wtedy to, w czasie Wieczerzy Pańskiej, pozostało jedenastu apostołów – jakby został utrwalony moment po wyjściu Judasza z Wieczernika.
„To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.  Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu. Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej!.  Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc" (J 13, 21-30).

Cud Eucharystyczny z Walldürn nie tylko wskazuje nam więc na prawdziwą Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ale też na korzenie naszej wiary i łączność z Tradycją Apostolską, co ma szczególne znaczenie w rejonie, w którym nastąpiło rozbicie jedności Kościoła. Wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego powstały na korporale daje też bardziej czytelną i jednoznaczną interpretację tego, co dokonuje się w czasie Mszy Świętej. Jak podaje w katechizmie Papież Pius X: „Msza Święta jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej”. Jak stwierdził też papież: „Przenajświętszy Sakrament jest nie tylko sakramentem, ale jest ponadto nieustającą Ofiarę Nowego Testamentu, którą Jezus Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, aby była składana przez ręce kapłanów”. Cud  Eucharystyczny z Walldürn skłania też kapłanów, aby bardziej odpowiedzialnie i w sposób zaangażowany podchodzili do sprawowanej Mszy Świętej, jednocześnie czynili to z miłością a nie przytłoczeni różnymi skrupułami.

3.    MODLITWA
Panie Jezu Chryste daj mi łaskę wiary, nadziei i miłości, pokorę, otwarte i czyste serce, kiedy stanę przed wielkimi, Tajemnicami uobecnionymi w czasie Mszy Świętej. Niech każda przeżyta przeze mnie Msza Święta będzie nowym, niepowtarzalnym doświadczeniem spotkania się z Tobą, o, Jezu Chryste – Ty, który odkupiłeś mnie swoją Krwią.