Uczestnictwo w grupie modlitewnej ma na celu uproszenie łaski szybkiej interwencji Maryi w bieg wydarzeń mających miejsce obecnie na świecie, w Polsce i w naszym życiu osobistym.

Członkowie grupy modlitewnej wprowadzają w życie główne wezwania Matki Bożej z orędzi, których zarys przedstawiamy poniżej i modlą się w Jej intencjach. Minimalnym obowiązkiem każdego członka grupy modlitewnej jest 1 część Różańca dziennie (wskazane 3 lub 4 części) oraz codzienne poświęcanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi, Przeczystemu Sercu świętego Józefa.

Od 25 kwietnia na naszej stronie internetowej będą umieszczane rozważania dla grupy modlitewnej.

Zgłoś swój udział wysyłając potwierdzenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu otrzymywania dodatkowych informacji drogą mailową.

 

Krótki zarys wezwań Matki Bożej z orędzi:

 

Przyzywając Maryi, chcemy odpowiedzieć na Jej wezwanie.

O co prosiła nas Maryja w Medziugorju:

1. Matka Boża prosi nas o  MODLITWĘ.

Komentarz:

– Maryja poprosiła nas o modlitwę sercem, nawiązała w ten sposób do starożytnej tradycji rozmodlonych mnichów, którzy praktykowali – pełną mocy Bożej (por. 1 Kor 2, 4-5);

–„MODLITWĘ SERCA” i zmieniali oblicze tej ziemi;

– Maryja wzywała do DŁUGIEJ modlitwy. Niektórzy mówią o 3-godzinnej modlitwie w ciągu dnia (przekaz od grup modlitewnych), a tak naprawdę (w co nie mógł uwierzyć jeden z ojców) prosiła wszystkich  o  to, aby się modlić 4 godziny dziennie. Matka Boża wie, że w Piśmie Świętym napisano: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17).

Aby podkreślić wagę modlitwy nieustannej, by była dobrze rozumiana, w 2019 r. Matka Boża powiedziała: "Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem, który wiąże was z Bogiem ....dzieci wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy."

 Jeśli ktoś ciężko pracuje, niech wprowadza w życie  zasadę św. Benedykta z Nursji: „ora et labora” (módl się i pracuj)

- Maryja zwróciła tez nam uwagę na szczególną wartość modlitwy wspólnotowej;

- Szczególnie drogą i polecaną przez Matkę Bożą modlitwą jest RÓŻANIEC ŚWIĘTY. Trzeba dążyć  do tego, aby Różaniec święty  też był  odmawiany sercem. Maryja – po krótkim wprowadzaniu widzących w sztukę modlitwy – zaproponowała im odmawianie 3 części Różańca świętego: tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych (później Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził do Różańca świętego tajemnice światła).

– Matka Boża prosi nas o modlitwę w Jej intencjach. Niektórzy to rozumieją mylnie,  jako modlitwę zanoszoną w intencji rozwiązania kilku konkretnych problemów  Kościoła czy rangi światowej. Osoby te dlatego rezygnują z takiej modlitwy na rzecz wyrażania Bogu intencji szczegółowych – rozwiązywania swoich problemów. Tymczasem  taka modlitwa może  oznaczać też to, że Maryja – moja Matka – zauważyła w moim życiu bardzo istotny problem (którego ja nie zauważyłem) i razem modlimy się o jego rozwiązanie. Kto modli się w intencjach Matki Bożej to ufa Maryi i odrywa się od swoich spraw, otwierając się przy tym na Bożą Miłość.

2. Maryja prosi nas o POST.

Komentarz:

– Maryja zaproponowała  wiernym post o chlebie i wodzie, w środy i piątki

   Post  w takiej formie jest nawiązaniem do  dawnej praktyki tradycji franciszkańskiej.

– Ta forma postu jest podana ogólnie , dla wszystkich

– Niektórzy, indywidualnie – po uzgodnieniu z kierownikiem duchowym – mogą stosować inne, nawet radykalniejsze praktyki postne.

– osoby chore są zwolnione z postu, ale mogą za to swoje cierpienia ofiarować Bogu przez ręce Maryi. Mogą uczynić to w  intencjach Matki Bożej.

3.  Matka Boża prosi nas o czytanie PISMA ŚWIĘTEGO (a nawet położenie Pisma Świętego na widocznym miejscu, abyśmy często z niego korzystali).

Komentarz:

– Pismo Święte należy czytać po wstępnej modlitwie  do Ducha Świętego. Samo  „czytanie” Pisma Świętego winno być modlitwą, gdzie w szczególny sposób otwieram swoje serce na Słowo Boże. Bóg przez swoje Słowo oświetla moje życie.

– W historii Kościoła jest stosowane tzw.  Lectio Divina (łac. Boże, pobożne, duchowe czytanie)

Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja), 

Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).

– Matka Boża z Medziugorja proponuje bardzo prostą metodę – aby żyć Słowem Bożym: Prosi nas o to, abyśmy rano przeczytali fragment Pisma Świętego (np. z Ewangelii, która jest czytana w czasie Mszy Świętej)

– „zaszczepili” Słowo Boże w naszych sercach i rozważali to Słowo w ciągu dnia. [Napisano w Piśmie Świętym:  „...Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19)]

4. Matka Boża prosi nas, abyśmy regularnie – najlepiej co miesiąc – przestępowali do SAKRAMENTU POKUTY

Komentarz:

W niektórych wspólnotach Maryja proponowała nawet przystępowanie co tydzień do Spowiedzi. Ten Sakrament – dobrze przeżyty – sprawia, że postępujemy  drogą prawdziwego nawrócenia.

5. Maryja prosi nas o uczestnictwo we Mszy Świętej i adorowanie Najświętszego Sakramentu.

Komentarz

- Najświętszy Sakrament jest „sercem” naszej wiary, o tejże tajemnicy będzie wiele rozważań.

6. Matka Boża prosi o POŚWIĘCENIE SIĘ JEJ NIEPOKALANEMU SERCU

Komentarz.

- To bardzo istotne zagadnienie będzie przedmiotem rozważań w aspekcie tzw. Trójprzymierza Serc: Najświętszego  Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi, Przeczystego Serca Świętego Józefa i poświęcenia się TYM SERCOM

7. Bardzo istotne są  też odwołania do innych objawień, bo orędzie z Medziugorja należy interpretować w kontekście innych objawień np.  z Lourdes (wezwanie do pokuty) z Fatimy (ofiara, zadośćuczynienie za grzechy, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi).

Komentarz.

- Te problemy w szczegółach będą się pojawiać w rozważaniach.

8. Królowa Pokoju z Medziugorja zachęca nas też, abyśmy nosili przy sobie pobłogosławione przedmioty i używali często wody święconej