Orędzia przekazywane przez Matkę Bożą od 25 stycznia 1987 r. (orędzia comiesięczne z 25. dnia każdego miesiąca) widzącej Miriji Pavlović, a przez nią całemu światu. Orędzia te są przekazywane do chwili obecnej.