Draga djeco! Danas vas pozivam da se odlučite za mir. Molite Boga da vam dadne pravi mir. Živite mir u svojim srcima i shvatit ćete, draga djeco, da je mir Božji dar. Draga djeco, bez ljubavi ne možete živjeti mir. Plod mira je ljubav, a plod ljubavi praštanje. Ja sam s vama i sve vas pozivam, dječice, da najprije praštate u obitelji, a onda ćete moći praštati drugima. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. siječnja 1996]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się na pokój. Proście Boga, aby dał wam prawdziwy pokój. Żyjcie pokojem w swoich sercach i pojmiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości  wybaczanie. Jestem z wami i wzywam was wszystkich, dzieci, abyście najpierw wybaczali w rodzinie, a wtedy będziecie mogli wybaczać innym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25. stycznia 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam na obraćenje. To je najvažnija poruka koju sam ovdje dala. Dječice, želim da svaki od vas bude nositelj mojih poruka. Pozivam vas, dječice, da živite poruke koje sam vam davala kroz ove godine. Ovo vrijeme je vrijeme milosti. Posebice sada kad vas i Crkva poziva na molitvu i obraćenje. I ja vas, dječice, pozivam da živite moje poruke koje sam vam dala kroz ovo vrijeme otkad se ovdje ukazujem. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. veljače 1996]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam. Dzieci, pragnę, aby każdy z was był tym, który niesie moje orędzia. Wzywam was, dzieci, abyście żyli orędziami, które wam dawałam przez te lata. Ten czas jest czasem łaski. Szczególnie teraz, kiedy również Kościół wzywa was do modlitwy i nawrócenia. I ja was wzywam, dzieci, abyście żyli moimi orędziami, które wam dałam przez ten czas, od kiedy się tutaj ukazuję. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25. lutego 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Pozivam vas, da se iznova odlučite ljubiti Boga iznad svega. U ovo vrijeme, kad se zbog potrošačkog duha zaboravlja što znači ljubiti i cijeniti prave vrednote, ja vas iznova, dječice, pozivam, da u svojemu životu stavite Boga na prvo mjesto. Neka vas Sotona ne privuče materijalnim stvarima, nego, dječice, odlučite se za Boga, koji je sloboda i ljubav. Izaberite život, a ne smrt duše. Dječice, u ovo vrijeme, kad razmišljate muku i smrt Isusovu, pozivam vas, da se odlučite na život, koji je procvao uskrsnućem i neka se vaš život danas obnovi obraćenjem, koje će vas dovesti u život vječni. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu![Poruka, 25. ožujka 1996]
Drogie dzieci! Wzywam was, abyście na nowo zdecydowali się miłować Boga ponad wszystko. W tym czasie, kiedy z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina się co znaczy miłować i cenić prawdziwe wartości, ja was, dzieci na nowo wzywam, abyście w swoim życiu postawili Boga na pierwszym miejscu. Niech szatan nie przyciąga was materialnymi rzeczami, lecz dzieci, zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Dzieci, w tym czasie, kiedy rozmyślacie o męce i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na życie, które rozkwitło Zmartwychwstaniem i niech wasze życie dzisiaj odnowi się poprzez nawrócenie, które doprowadzi was do życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 marca 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas ponovno pozivam, da u svojim obiteljima stavite molitvu na prvo mjesto. Dječice, kad je Bog na prvome mjestu, onda ćete u svemu što činite, tražiti volju Božju. Tako će vam vaše svakidašnje obraćenje postati lakše. Dječice, s poniznošću tražite što u vašem srcu nije u redu, i onda ćete shvatiti što treba činiti. Obraćenje će vam biti svakidašnja zadaća, koju ćete s radošću obavljati. Dječice, s vama sam i sve vas blagoslivljem i pozivam, da molitvom i osobnim obraćenjem postanete mojim svjedocima! Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. travnja 1996]
Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was, abyście w swoich rodzinach postawili modlitwę  na pierwszym miejscu.  Dzieci, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy we wszystkim, co czynicie, będziecie szukać woli Bożej. Tak wasze codzienne nawrócenie stanie się dla was łatwiejsze. Dzieci, poszukujcie w pokorze tego co w waszym sercu nie jest w porządku i wtedy pojmiecie, co trzeba czynić. Nawrócenie będzie dla was codziennym zadaniem, które będziecie wykonywać z radością. Dzieci, jestem z wami i błogosławię was wszystkich, i wzywam, abyście stali się moimi świadkami przez modlitwę i osobiste nawrócenie! Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 kwietnia 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vam želim zahvaliti za sve vaše molitve i žrtve, koje ste mi prikazali u ovom mjesecu, koji je meni posvećen. Dječice, želim da i vi svi budete aktivni u ovom vremenu, koje je po meni na poseban način povezano s nebom. Molite, da biste shvatili, da svi trebate svojim životom i svojim primjerom raditi na širenju spasenja. Dječice, želim da se ljudi obraćaju i vide u vama mene i moga sina Isusa. Ja ću vas zagovarati i pomoći ću vam da budete svjetlo. Pomozite drugima, jer pomažući im i vaša će duša naći spas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. svibnja 1996]
Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie wasze modlitwy i ofiary, które złożyliście mi w tym miesiącu, który jest mi poświęcony. Dzieci, pragnę, abyście również wy wszyscy byli aktywni w tym czasie, który przeze mnie jest w szczególny sposób złączony z Niebem. Módlcie się, abyście pojęli, że wszyscy powinniście swoim życiem i swoim przykładem pracować nad szerzeniem zbawienia. Dzieci, pragnę, aby ludzie nawracali się i widzieli w was mnie i mego Syna Jezusa. Będę orędować za wami i pomogę wam, abyście byli światłem. Pomóżcie innym, gdyż pomagając im również wasza dusza znajdzie zbawienie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 maja 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vam zahvaljujem na svim vašim žrtvama koje ste mi prikazali ovih dana. Dječice, pozivam vas da mi se otvorite i da se odlučite za obraćenje. Vaša srca dječice, još nisu potpuno otvorena meni i zato vas iznova pozivam otvorite se molitvi, da vam u molitvi Duh Sveti pomogne da vaša srca budu srca od mesa, a ne od kamena. Dječice, hvala vam što ste se odazvali mome pozivu i što ste se odlučili sa mnom poći prema svetosti. [Poruka, 25. lipnja 1996]
Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie wasze ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli na mnie i abyście zdecydowali się na nawrócenie. Wasze serca, dzieci, nie są jeszcze w pełni otwarte na mnie i dlatego na nowo wzywam was do otwarcia się na modlitwę, aby w modlitwie Duch Święty pomógł wam, by wasze serca były sercami z ciała, a nie z kamienia. Dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że zdecydowaliście się pójść ze mną ku świętości. [Orędzie z 25 czerwca 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam, da se svaki dan odlučujete za Boga.. Dječice, vi puno pričate o Bogu, a malo svjedočite svojim životom. Zato, dječice, odlučite se za obraćenje, da vaš život bude istinit pred Bogom, tako da u istini svog života svjedočite ljepotu koju vam je Bog darovao. Dječice, pozivam vas iznova, da se odlučite za molitvu, jer ćete molitvom moći živjeti obraćenje. Svaki će od vas u jednostavnosti postati sličan djetetu, koje je otvoreno ljubavi Očevoj. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
[Poruka, 25. srpnja 1996]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście każdego dnia decydowali się na Boga. Dzieci, mówicie wiele o Bogu, ale mało dajecie świadectwa swoim życiem. Dlatego, dzieci, zdecydujcie się na nawrócenie, aby wasze życie było prawdziwe przed Bogiem, tak byście w prawdzie swego życia dawali świadectwo o pięknie, które ofiarował wam Bóg . Dzieci, wzywam was na nowo, abyście zdecydowali się na modlitwę, gdyż poprzez modlitwę będziecie mogli przeżywać nawrócenie. Każdy z was w prostocie stanie się podobny do dziecka, które jest otwarte na miłość Ojca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 lipca 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Slušajte jer vam želim govoriti i pozvati vas da imate više vjere i povjerenja u Boga koji vas neizmjerno ljubi. Dječice, vi ne znate živjeti u milosti Božjoj, zato vas sve iznova pozivam da nosite Božju riječ u svojemu srcu i u mislima. Stavite, dječice, Sv. pismo na vidljivo mjesto u svojoj obitelji i čitajte ga i živite. Poučavajte svoju djecu, jer ako im niste primjer, djeca odlaze u bezboštvo. Razmišljajte i molite i onda će se Bog roditi u vašemu srcu i vaše srce će biti radosno. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. kolovoza 1996]
Drogie dzieci! Słuchajcie, gdyż pragnę mówić do was i wezwać was, abyście mieli więcej wiary i zaufania do Boga, który niezmiernie was miłuje. Dzieci, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, dlatego wszystkich was na nowo wzywam, abyście nosili Słowo Boże w swoim sercu i w myślach. Umieśćcie, dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, gdyż jeśli nie jesteście dla nich przykładem, dzieci odchodzą w bezbożność. Rozmyślajcie i módlcie się i wtedy Bóg narodzi się w waszym sercu i wasze serce będzie radosne. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 sierpnia 1996 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam, da prikažete svoje križeve i trpljenje na moje nakane. Dječice, ja sam vaša majka i želim vam pomoći tražeći za vas milost kod Boga. Dječice, prikažite svoje patnje kao dar Bogu, da postanu prelijepi cvijet radosti. Zato, dječice, molite, da shvatite da patnja može postati radost i križ put radosti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. rujna 1996]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście ofiarowali swoje krzyże i cierpienia w moich intencjach. Dzieci, jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc, wypraszając dla was łaskę u Boga. Dzieci, ofiarujcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, aby stały się przepięknym kwiatem radości. Dlatego, módlcie się, dzieci, abyście pojęli, że cierpienie może stać się radością, a krzyż drogą radości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 września 1996 r.]
 

 

 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam da se otvorite Bogu stvoritelju, da vas mijenja. Dječice, vi ste mi dragi i sve vas volim i pozivam vas, da mi budete bliži i da vaša ljubav prema mome bezgriješnom srcu bude žarča. Želim vas obnavljati i voditi svojim srcem srcu Isusovu, koje i danas za vas trpi i poziva vas na obraćenje i obnovu. Preko vas želim obnoviti svijet. Shvatite, dječice, da ste vi danas sol zemlji i svjetlo svijetu. Dječice, pozivam vas i ljubim i na poseban način molim: Obratite se. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. listopada 1996]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela, aby was przemieniał. Dzieci, jesteście mi drodzy, kocham was wszystkich, i wzywam was, abyście stali się  mi bliżsi i aby wasza miłość do mojego Niepokalanego Serca była bardziej żarliwa. Pragnę was odnawiać i prowadzić swoim Sercem do Serca Jezusa, które również dzisiaj za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Pojmijcie, dzieci, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem dla świata. Dzieci, wzywam was, miłuję i w szczególny sposób proszę: nawróćcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 października 1996 r.]
 
Draga djeco! Danas vas iznova pozivam na molitvu, da se molitvom, postom i malim žrtvama pripremite za dolazak Isusov. Neka ovo vrijeme, dječice, bude za vas milosno. Iskoristite svaki trenutak i činite dobro, jer ćete samo tako u svojim srcima osjetiti Isusovo rođenje. Ako vi svojim životom dajete primjer i postanete znakom Božje ljubavi, radost će prevladati u srcima ljudi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. studenog 1996]
Drogie dzieci! Dziś na nowo wzywam was do modlitwy, abyście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech ten czas, dzieci, będzie dla was czasem łaski. Wykorzystajcie każdy moment i czyńcie dobro, gdyż tylko tak odczujecie w swoich sercach narodzenie Jezusa. Jeśli dajecie przykład swoim życiem i staniecie się znakiem miłości Bożej, radość zapanuje w sercach ludzi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 listopada 1996 r.]
 
Draga djeco! Danas sam s vama na poseban način držeći maloga Isusa u krilu i pozivam vas, dječice, da se otvorite njegovu pozivu. On vas poziva na radost. Dječice, živite radosno poruke evanđelja, koje ponavljam u vrijeme otkad sam s vama. Dječice, ja sam vaša majka i želim vam otkriti Boga ljubavi i Boga mira. Ne želim da vaš život bude u žalosti, nego da bude u radosti ostvaren za vječnost po evanđelju. Samo tako će vaš život imati smisla. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu! [Poruka, 25. prosinac 1996]
Drogie dzieci! Dziś jestem z wami w szczególny sposób, trzymając małego Jezusa w ramionach i wzywam was, dzieci, abyście otworzyli się na Jego wezwanie. On wzywa was do radości. Dzieci, żyjcie radośnie przesłaniami Ewangelii, które powtarzam w czasie, odkąd jestem z wami. Dzieci, jestem waszą Matką i pragnę odkryć wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie chcę, aby wasze życie upływało w smutku, lecz by było spełnione w radości na wieczność, zgodnie z Ewangelią. Tylko tak wasze życie będzie miało sens. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 grudnia 1996 r.]