Draga djeco! Ovo vrijeme nek bude za vas vrijeme molitve da bi Duh Sveti preko molitve sišao na vas i dao vam obraćenje. Otvorite vaša srca i čitajte Sveto pismo da biste po svjedočanstvima i vi  bili bliže Bogu. Tražite, dječice, iznad svega Boga i Božje stvari a ostavite zemlji zemaljske, jer sotona vas privlači prašini i grijehu. Vi ste pozvani na svetost i stvoreni za nebo. Zato, tražite nebo i nebeske stvari. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. siječnja 2018]
Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Szukajcie dzieci ponad wszystko Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi [to co] ziemskie bo szatan przyciąga was do prochu i grzechu. Wy jesteście powołani do świętości i stworzeni dla nieba. Dlatego szukajcie nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25. stycznia 2018 r.]
 

 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu sve vas pozivam da se otvorite i živite zapovijedi koje vam je Bog dao, da vas one vode po sakramentima na putu obraćenja. Svijet i svjetske napasti vas kušaju, a vi, dječice, gledajte Božja stvorenja koje vam je On dao u ljepoti i poniznosti i ljubite Boga, dječice, iznad svega i On će vas voditi na putu spasenja. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. veljače 2018]
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, byście się otworzyli i żyli przykazaniami, które Bóg wam dał, aby one was prowadziły poprzez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i światowe pokusy poddają was próbie, a wy, dzieci, patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał, w pięknie i pokorze; i miłujcie Boga, dzieci, ponad wszystko, a On będzie was prowadził drogą zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25. lutego 2018 r.]
 

 

Draga djeco! Pozivam vas da budete sa mnom u molitvi u ovom milosnom vremenu kad se bori tama protiv svjetla. Molite, dječice, ispovjedajte se i počnite novi život u milosti. Odlučite se za Boga i On će vas voditi prema svetosti i križ će vam biti znak pobjede i nade. Budite ponosni da ste kršteni i zahvalni u svome srcu da ste dio Božjeg plana. Hvala vam što ste se odazvali mome  pozivu. [Poruka, 25. ožujka 2018]
Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli ze mną w modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Módlcie się dzieci, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Zdecydujcie się na Boga i On będzie was prowadził ku światłości i krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 marca 2018 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam da s Isusom živite vaš novi život. Nek vam Uskrsli dadne snagu da u kušnjama života budete uvijek jaki i u molitvi odani i ustrajni jer vas je Isus svojim ranama spasio i uskrsnućem dao novi život. Molite, dječice, i ne gubite nadu. U vašim srcima nek bude radost i mir i svjedočite radost da ste moji. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome  pozivu. [Poruka, 25. travnja 2018]
Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niech Zmartwychwstały da wam siłę, byście w pokusach życia zawsze byli mocni, a w modlitwie oddani i wytrwali; bo Jezus zbawił was przez swoje rany i przez zmartwychwstanie dał wam nowe życie. Módlcie się, małe dzieci, i nie traćcie nadziei. W waszych sercach niech będzie radość i pokój i dawajcie świadectwo radości, że jesteście moimi. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 kwietnia 2018 r.]
 

 

Draga djeco! U ovom nemirnom vremenu pozivam vas da imate više povjerenja u Boga koji je Otac vaš na nebesima i koji je mene poslao da vas Njemu vodim. Vi otvorite svoja srca darovima koje vam On želi dati i u tišini srca klanjajte se mome Sinu Isusu koji je dao svoj život da biste vi živjeli u vječnosti kamo vas želi voditi. Neka vaša nada bude radost susreta sa Svevišnjim u svakidašnjem življenju. Zato vas pozivam: ne zapustite molitvu jer molitva čini čudesa. Hvala vam što ste se odazvali mome  pozivu. [Poruka, 25. svibnja 2018]
Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który mnie posłał, abym was do Niego prowadziła. Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać i w ciszy serca adorujcie mojego Syna Jezusa, który dał Swoje życie, abyście żyli w wieczności, do której was pragnie prowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 maja 2018 r.]
 

 

Draga djeco! Ovo je dan što mi dade Gospodin da mu zahvaljujem za svakog od vas, za one što su se obratili i prihvatili moje poruke i pošli putem obraćenja i svetosti. Radujte se, dječice, jer Bog je milosrdan i sve vas ljubi svojom neizmjernom ljubavlju i vodi vas prema putu spasenja preko mog dolaska ovdje. Ja vas sve ljubim i dajem vam mog Sina da vam On dadne mir. Hvala vam što ste se odazvali mome  pozivu. [Poruka, 25. lipnja 2018]
Drogie dzieci! To jest dzień, który dał Mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za tych, którzy się nawrócili i przyjęli moje orędzia i podążyli drogą nawrócenia i świętości. Radujcie się, dzieci, bo Bóg jest miłosierny i wszystkich was kocha swoją niezmierną miłością i prowadzi was na drogę zbawienia poprzez moje przyjście tutaj. Ja was wszystkich kocham i daję wam mojego Syna, aby On dał wam pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 czerwca 2018 r.]
 

 

Draga djeco! Bog me pozvao da vas vodim Njemu jer On je vaša snaga. Zato vas pozivam da se Njemu molite i u Njega se uzdajte, jer On je vaše utočište od svakog zla koje vreba i nosi duše daleko od milosti i radosti na koje ste svi pozvani. Dječice, živite raj ovdje na zemlji da vam bude dobro i nek vam Božje zapovijedi budu svjetlo na vašem putu. Ja sam s vama i sve vas ljubim svojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome  pozivu. [Poruka, 25. srpnja 2018]
Drogie dzieci! Bóg Mnie wezwał, abym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do których wszyscy jesteście wezwani. Dzieci, żyjcie Rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 lipca 2018 r.]
 

 

Draga djeco! Ovo je milosno vrijeme. Dječice, više molite, manje pričajte i prepustite Bogu da vas vodi putem obraćenja. Ja sam s vama i ljubim vas mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. kolovoza 2018]
Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dzieci, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 sierpnia 2018 r.]
 

 

Draga djeco! I priroda vam pruža znakove svoje ljubavi preko plodova koje vam daje. I, vi, ste mojim dolaskom primili obilje darova i plodova. Dječice, koliko ste odgovorili mom pozivu, Bog zna. Ja vas pozivam: Nije kasno, odlučite se za svetost i život s Bogom u milosti i miru! Bog će vas blagosloviti i dati vam stostruko, ako se u Njega ufate. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. rujna 2018]
Drogie dzieci! I przyroda udziela wam znaków swojej miłości poprzez plony, które wam daje. I wy, dzięki mojemu przyjściu, otrzymaliście obfitość darów i owoców. Dzieci, w jakim stopniu odpowiedzieliście na moje wezwanie, wie Bóg. Ja was wzywam – nie jest za późno – zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg wam pobłogosławi i obdarzy was stokrotnie, jeśli Mu ufacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 września 2018 r.]
 

 

 

 

Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama koje vam dajem. Ovo je, dječice, milosno vrijeme, vrijeme i poziv na obraćenje za vas i buduće naraštaje. Zato vas pozivam, dječice, molite se više i otvorite vaše srce mom sinu Isusu. Ja sam s vama i sve vas ljubim i blagoslivljem svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. listopada 2018]
Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia według orędzi, które wam daję. To jest czas łaski, małe dzieci, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was dzieci, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi. Jestem z wami i wszystkich was kocham i błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 października 2018 r.]
 
Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti i molitve, vrijeme čekanja i darivanja. Bog vam se daje da ga ljubimo iznad svega. Zato, dječice, otvorite vaša srca i obitelji da bi ovo čekanje postalo molitva i ljubav, a napose darivanje. Ja sam s vama, dječice, i potičem vas  da ne odustajete od dobra, jer plodovi se vide i čuju na daleko. Zato je neprijatelj ljut i upotrebljava sve da vas odvede od molitve. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. studenog 2018]
Drogie dzieci! To jest czas łaski i modlitwy, czas czekania i obdarowywania. Bóg daje się wam, byśmy kochali go ponad wszystko. Dlatego dzieci, otwórzcie wasze serca i rodziny, tak by to czekanie stało się modlitwą i miłością, a zwłaszcza obdarowywaniem. Jestem z wami dzieci, i zachęcam was byście nie odstępowali od dobra, bo owoce można dostrzec i słyszeć z daleka. Dlatego nieprzyjaciel jest rozgniewany i posługuje się wszystkim, by odwieść was od modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 listopada 2018 r.]
 
Draga djeco! Nosim vam mog sina Isusa koji je Kralj mira. On vam daje mir i neka ne bude samo za vas nego, dječice, nosite ga drugima u radosti i poniznosti. Ja sam s vama i molim se za vas u ovom milosnom vremenu koje vam Bog želi dati. Moja prisutnost je znak ljubavi ovdje dok sam s vama da vas štitim i vodim prema vječnosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. prosinac 2018]
Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój i niech nie będzie tylko dla was, ale dzieci, nieście go innym w radości i pokorze. Jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości tutaj, podczas gdy jestem z wami, by chronić was i prowadzić ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 grudnia 2018 r.]