Draga djeco! Danas vas kao majka pozivam na obraćenje. Ovo vrijeme je za vas, dječice, vrijeme tišine i molitve. Zato, u toplini vašeg srca nek zrno nade i vjere raste i vi ćete, dječice, iz dana u dan osjetiti potrebu da više molite. Vaš će život postati uredan i odgovoran. Shvatit ćete, dječice, da ste ovdje na zemlji prolazni i osjetit ćete potrebu da budete bliže Bogu i s ljubavlju ćete svjedočiti vaše iskustvo susreta s Bogom koje ćete djeliti s drugima. Ja sam s vama i molim se za vas, ali ne mogu bez vašeg Da. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. siječnja 2019]
Drogie dzieci! Dzisiaj jak Matka wzywam was do nawrócenia. To jest czas dla was dzieci, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech ziarno nadziei i wiary rośnie, a wy dzieci, z dnia na dzień będziecie odczuwać potrzebę, by się więcej modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Zrozumiecie dzieci, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę bycia bliżej Boga i z miłością będziecie dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego TAK. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25. stycznia 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam na novi život. Nije važno koliko godina imate, otvorite vaše srce Isusu koji će vas preobraziti u ovom milosnom vremenu i vi ćete se kao priroda roditi u novi život u Božjoj ljubavi i otvorit ćete vaše srce nebu i nebeskim stvarima. Ja sam još s vama, jer mi je Bog dopustio iz ljubavi prema vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. veljače 2019]
Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do nowego życia. Nie jest ważne, ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który przemieni was w tym czasie łaski, a wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do nowego życia w miłości Bożej i otworzycie wasze serce na niebo i rzeczy niebieskie. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg Mi zezwolił z miłości do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25. lutego 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Ovo je milosno vrijeme. Kao što se priroda obnavlja na novi život i vi ste pozvani na obraćenje. Odlučite se za Boga. Dječice, vi ste prazni i nemate radosti, jer nemate Boga. Zato, molite dok vam molitva ne bude život. Tražite u prirodi Boga koji vas je stvorio, jer priroda govori i bori se za život, a ne za smrt. Ratovi vladaju u srcima i narodima, jer nemate mira i ne vidite, dječice, brata u vašem bližnjemu. Zato se vratite Bogu i molitvi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. ožujka 2019]
Drogie dzieci! To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia, [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Dzieci, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa będzie dla was życiem. W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, dzieci, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 marca 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Ovo je milosno vrijeme, vrijeme milosrđa za svakog od vas. Dječice, ne dopustite da vjetar mržnje i nemira vlada u vama i oko vas. Vi ste, dječice, pozvani da budete ljubav i molitva. Đavao želi nemir i nered, a vi, dječice, budite radost uskrsloga Isusa koji je umro i uskrsnuo za svakoga od vas. On je pobijedio smrt da bi vam dao život, život vječni. Zato, dječice, svjedočite i budite ponosni da ste u Njemu uskrsnuli. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. travnja 2019]
Drogie dzieci! To jest czas łaski, czas miłosierdzia dla każdego z was. Dzieci, nie dopuśćcie, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Jesteście dzieci wezwani, by być miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy, dzieci, bądźcie radością zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego dzieci, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
[Orędzie z 25 kwietnia 2019 r.]

 

 

Draga djeco! Bog mi je dopustio iz svog milosrđa da sam s vama, da vas poučavam i vodim prema putu obraćenja. Dječice, vi ste svi pozvani da iz sveg srca molite da se ostvari plan spasenja vama i po vama. Budite svjesni dječice, da je život kratak i čeka vas život vječni po zasluzi. Zato, molite, molite, molite da biste bili dostojni instrumenti u Božjim rukama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. svibnja 2019]
Drogie dzieci! Bóg pozwolił Mi ze Swojego miłosierdzia, bym była z wami, bym was pouczała i prowadziła na drogę nawrócenia. Małe dzieci, jesteście wezwani, by modlić się z całego serca, aby wypełnił się plan zbawienia dla was i przez was. Bądźcie świadomi, małe dzieci, że życie jest krótkie i czeka was życie wieczne według zasług. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście byli godnymi narzędziami w Bożych rękach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 maja 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Zahvaljujem Bogu za svakoga od vas. Na poseban način, dječice, hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Ja vas pripremam za nova vremena da budete čvrsti u vjeri i ustrajni u molitvi kako bi preko vas Duh Sveti djelovao i obnovio lice zemlje. Molim s vama za mir koji je najdragocjeniji dar, iako sotona želi rat i mržnju. Vi, dječice, budite moje ispružene ruke i ponosno idite s Bogom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. lipnja 2019]
Drogie dzieci! Dziękuję Bogu za każdego z was. W szczególny sposób, dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ja was przygotowuję na nowe czasy byście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie tak by przez was Duch Święty działał i odnowił oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najdrogocenniejszym darem, choć szatan chce wojny i nienawiści. Wy, dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i dumnie idźcie z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie! [Orędzie z 25 czerwca 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Molite, radite i svjedočite s ljubavlju za Kraljevstvo nebesko da bi vam bilo dobro ovdje na zemlji. Dječice, vaš trud će Bog strostruko blagoslovit, bit ćete svjedoci u narodima, duše nevjernika osjetit će milost obraćenja i Nebo će biti zahvalno za vaše napore i žrtve. Dječice, svjedočite s krunicom u ruci da ste moji i odlučite se za svetost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. kolovoza 2019]
Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dzieci, wasz trud Bóg pobłogosławi stukrotnie, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i ofiary. Dzieci, świadczcie z różańcem w ręku, że jesteście moimi i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 sierpnia 2019 r.]
 

 

„Draga djeco! Danas vas pozivam da se molite na moje nakane kako bih vam pomogla. Dječice, molite krunicu i razmišljajte otajstva krunice, jer i vi u svom životu prolazite kroz radosti i žalosti. Na taj način otajstva pretvarate u svoj život, jer život je tajna sve dok je ne stavite u Božje ruke. Tako ćete imati iskustvo vjere kao Petar koji je susreo Isusa i Duh Sveti je ispunio njegovo srce. I vi ste pozvani, dječice, da svjedočite živeći ljubav kojom vas Bog iz dana u dan obavija mojom prisutnošću. Zato, dječice, budite otvoreni i molite srcem u vjeri. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." [Poruka, 25. rujana 2019]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was byście się modlili w moich intencjach, abym wam pomogła. Dzieci módlcie się na różańcu i rozważajcie tajemnice różańcowe ponieważ i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i smutki. W ten sposób tajemnice [różańcowe] przemieniacie w swoje życie, gdyż życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w Bożych rękach. Tak będziecie mieli doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty wypełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, dzieci by dawać świadectwo żyjąc miłością, którą Bóg was otacza z dnia na dzień poprzez moją obecność. Dlatego dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 września 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Danas vas pozivam na molitvu. Nek molitva bude melem vašoj duši, jer plod molitve je radost, darivanje, svjedočenje Boga drugima preko vaših života. Dječice, u potpunom predanju Bogu On će se brinuti za sve i blagoslovit će vas i vaše žrtve imat će smisla. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. listopada 2019]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, bo owocem modlitwy jest radość, obdarowanie, świadczenie o Bogu poprzez wasze życie. Dzieci, gdy całkowicie oddacie się Bogu, On będzie się troszczył o wszystko i będzie was błogosławił, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 października 2019 r.]
 

 

Draga djeco! Neka vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve. Bez Boga nemate mira. Zato, dječice, molite za mir u vašim srcima i obiteljima, da bi se Isus mogao roditi u vama i dati vam svoju ljubav i blagoslov. Svijet je u ratu zato što su srca puna mržnje i ljubomore. U očima se vidi, dječice, nemir jer niste Isusu dopustili da se rodi u vašemu životu. Tražite ga, molite i On će vam se darovati u djetetu koje je radost i mir. Ja sam s vama i molim za vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. studenog 2019]
Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, by Jezus mógł narodzić się w was i dać wam swoją miłość i błogosławieństwo. Świat jest w stanie wojny, bo serca są pełne nienawiści i zazdrości. Dzieci, w oczach widzi się niepokój, bo nie pozwoliliście, aby Jezus narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje wam siebie w Dzieciątku, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 listopada 2019 r.]

 

Draga djeco! Nosim vam mog sina Isusa da vas blagoslovi i otkrije vam svoju ljubav koja dolazi s nebesa. Vaše srce žudi za mirom kojeg je sve manje na zemlji. Zato su ljudi daleko od Boga i duše su bolesne i idu prema duhovnoj smrti. S vama sam dječice, da vas vodim na ovom putu spasenja na koji vas Bog poziva. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. prosinac 2019]
Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, aby was błogosławił i odsłonił wam swoją miłość, która pochodzi z Nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i podążają w kierunku duchowej śmierci. Jestem z wami, dzieci, aby was prowadzić po tej drodze zbawienia, na którą was Bóg wzywa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 grudnia 2019 r.]