Draga djeco! Danas vas pozivam da još više molite dok u vašem srcu ne osjetite svetost praštanja. U obiteljima mora biti svetosti, jer, dječice, za svijet nema budućnosti bez ljubavi i svetosti, jer se vi dajete u svetosti i radosti Bogu Stvoritelju koji vas ljubi neizmjernom ljubavlju. Zato me šalje vama. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. siječnja 2020]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, ponieważ dzieci, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata, bo wy dajecie siebie w świętości i radości Bogu Stworzycielowi, który was kocha niezmierną miłością. Dlatego posyła mnie wam. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25. stycznia 2020 r.]
 

 

Draga djeco! U ovom milosnom vremenu želim vidjeti vaša lica preobražena u molitvi. Vi ste tako preplavljeni zemaljskim brigama i ne osjećate da je proljeće na pragu. Pozvani ste, dječice, na pokoru i molitvu. Kao što se priroda bori u šutnji za novi život i vi ste pozvani da se u molitvi otvorite Bogu u kojem ćete naći mir i toplinu proljetnog sunca u vašim srcima. [Poruka, 25. veljače 2020]
Drogie dzieci! W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione w modlitwie. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami i nie odczuwacie, że wiosna jest na progu. Jesteście wezwani, małe dzieci, do pokuty i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie, i wy jesteście wezwani, abyście w modlitwie otworzyli się na Boga, w Którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25. lutego 2020 r.]
 

 

Draga djeco! Ja sam s vama sve ove godine da vas povedem na put spasenja. Vratite se mome Sinu, vratite se molitvi i postu. Dječice, dopustite da Bog govori vašem srcu, jer sotona vlada i želi uništiti vaše živote i zemlju po kojoj hodate. Budite hrabri i odlučite se za svetost. Obraćenje ćete vidjeti u vašim srcima i obiteljima, molitva će se čuti, Bog će uslišati vaše vapaje i dati vam mir. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. ožujka 2020]
Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Nawrócenie zobaczycie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg usłyszy wasze wołanie i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. [Orędzie z 25 marca 2020 r.]
 

 

Draga djeco! Nek vam ovo vrijeme bude poticaj na osobno obraćenje. Molite, dječice, u samoći Duha Svetoga da vas ojača u vjeri i pouzdanju u Boga, da biste bili dostojni svjedoci ljubavi kojom vas Bog obdaruje preko moje prisutnosti. Dječice, ne dopustite da vam kušnje otvrdnu srce i da molitva bude kao pustinja. Budite odsjaj ljubavi Božje i svjedočite Uskrslog Isusa vašim životima. Ja sam s vama i sve vas ljubim mojom majčinskom ljubavlju. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. travnja 2020]
Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was bodźcem do osobistego nawrócenia. Módlcie się dzieci, w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni świadczyć miłością, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. Dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odblaskiem miłości Bożej i waszym życiem [dawajcie] świadectwo Zmartwychwstałego Jezusa. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
[Orędzie z 25 kwietnia 2020 r.]

 

 

Draga djeco! Molite sa mnom za novi život svih vas. U svojim srcima, dječice, znate što treba mijenjati: vratite se Bogu i Njegovim zapovijedima, da bi Duh Sveti promijenio vaše živote i lice ove zemlje, koja je potrebna obnove u Duhu. Dječice, budite molitva za sve one koji ne mole, budite radost za sve one koji ne vide izlaza, budite nosioci svjetla u tami ovoga nemirnog vremena. Molite i tražite pomoć i zaštitu svetih, da biste i vi mogli žuditi za nebom i nebeskim stvarnostima. Ja sam s vama i sve vas štitim i blagoslivljam svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. [Poruka, 25. svibnja 2020]
Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. W swoich sercach, dzieci, wiecie co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i ochrony świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
[Orędzie z 25 maja2020 r.]

 

Draga djeco! Slušam vaše vapaje i molitve i zagovaram pred mojim sinom Isusom za vas koji je put istina i život. Vratite se, dječice, molitvi i otvorite vaša srca u ovom milosnom vremenu i pođite putem obraćenja. Život je vaš prolazan i bez Boga nema smisla. Zato sam s vama da vas vodim prema svetosti života da svaki od vas otkrije radost življenja. Sve vas, dječice, ljubim i blagoslivljem mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.[Poruka, 25. lipnja 2020]
Drogie dzieci! Słucham waszych błagań (suplik) i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Wszystkich was dzieci kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
[Orędzie z 25 czerwca 2020 r.]

 

Draga djeco! U ovom nemirnom vremenu gdje đavao žanje duše da ih sebi privuče pozivam vas na ustrajnu molitvu da u molitvi otkrijete Boga ljubavi i nade. Dječice, uzmite križ u ruke. Neka vam on bude poticaj da ljubav uvijek pobjeđuje, na poseban način sad kad su križ i vjera odbačeni. Vi budite odsjaj i primjer vašim životima da su vjera i nada još žive i novi svijet mira da je moguć. S vama sam i zagovaram za vas pred mojim sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.[Poruka, 25. srpanj 2020]
Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, gdzie diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Dzieci, weźcie krzyż do rąk. Niech będzie dla was zachętą, aby miłość zawsze zwyciężała, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucone. Bądźcie odblaskiem i przykładem poprzez wasze życie, że wiara i nadzieja są wciąż żywe, i nowy świat pokoju jest możliwy. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
[Orędzie z 25 lipca 2020 r.]