Orędzia przekazywane przez Matkę Bożą widzącym od 1.03.1984 r. do 8 01. 1987 r. Te orędzia są przeznaczone dla parafii Medziugorje, a z niej na cały świat.