[To nabożeństwo jest doskonałym sposobem oddania największej chwały Bogu.]

151. Czwarty powód. Nabożeństwo to wiernie praktykowane jest doskonałym sposobem, by wartość wszystkich naszych dobrych czynów została obrócona na największą chwałę Bożą. Nikt prawie nie działa w tym szlachetnym celu, choć wszyscy jesteśmy do tego zobowiązani. Jedni bowiem po prostu nie wiedzą, na czym polega najwyższa chwała Boża; inni zaś wcale jej nie pragną. Natomiast Najświętsza Maryja Panna, której oddajemy wartość i zasługę naszych dobrych uczynków, wie doskonale, jak szukać owej chwały. I dlatego wierny sługa tej Dobrej Pani, który poświęcił się Jej całkowicie, może być pewien, iż wartość wszystkich jego uczynków, myśli i słów przyczynia się do pomnożenia chwały Boga, póki sam swej ofiary wyraźnie nie cofnie. Czy może być coś bardziej pocieszającego dla duszy, kochającej Boga miłością czystą i bezinteresowną, która chwałę Boga i Jego sprawy więcej ceni niż interesy własne?

Do medytacji:

Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. (1 Kor 10. 31)

Orędzie na dziś:

25.08.2003 r. - Medziugorje
„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście dziękowali Bogu w waszym sercu za wszystkie łaski, które wam daje również poprzez znaki i barwy, które są w przyrodzie. Bóg pragnie was zbliżyć do siebie i zachęca was, abyście oddali Mu cześć i chwałę. Dlatego na nowo wzywam was, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i nie zapomnijcie, że jestem z wami. Oręduję przed Bogiem za każdym z was, dopóki wasza radość nie będzie w Nim pełna. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”