CUDA EUCHARYSTYCZNE – „MILCZĄCY” BÓG, KTÓRY CHCE NAM COŚ POWIEDZIEĆ

MYŚLI ŚWIĘTYCH O EUCHARYSTII


„Jak wysychają kwiaty polne, gdy ziemia nie daje im pokarmu do życia, tak giną również ludzie, całe rodziny i narody, jeśli kapłan nie daje im pokarmu i niebieskiej wody łaski nadprzyrodzonej. Bez sakramentów dusza nie może żyć, a sakramenty Chrystusa daje nam do dyspozycji kapłan”(błogosławiony Rafael Guizar Valencia).

PREZENTACJA CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH W DZIEJACH KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

Kategoria Cudu Eucharystycznego: Przemiana postaci,  cudowne zdarzenia.

Cud Eucharystyczny w Fiecht Austria (1310 rok)

1.    W Tyrolu, w Austrii znajduje się miasteczko St. Georgenberg-Ficht. Błogosławiony Ratold z Aibling, syn bawarskich szlachciców, zbudował dla siebie i swoich towarzyszy pustelnię ku czci Maryi w lasku powyżej doliny Innu. Z czasem powstało tu opactwo benedyktyńskie. W kościele klasztornym dokonał się Cud Eucharystyczny. Tablica znajdująca się tam opisuje to wydarzenie. Opisano ten cud tak:
„Roku Pańskiego 1310, za opata Ruperta, pierwszego o tym imieniu, pewien kapłan pełen szacunku dla Boga odprawiał Mszę w tym kościele św. Męczennika Jerzego i św. Apostoła Jakuba. Po konsekracji wina ogarnęła go wątpliwość, czy pod postacią Wina  znajduje się naprawdę i rzeczywiście Krew Chrystusa. I natychmiast Wino przemieniło się w czerwoną Krew, która zaczęła gotować się w kielichu, aż z niego wypłynęła. Kapłan stał nieruchomo przy ołtarzu, blady z przerażenia. Opat i jego mnisi, którzy znajdowali się na chórze, jak też liczni pielgrzymi obecni podczas celebry podeszli do ołtarza i zobaczyli, co się wydarzyło. Przestraszony kapłan nie zdołał wypić całej Świętej Krwi, toteż opat umieścił resztę w naczyniu obok puryfikaterza, którym czyści się kielich, w Tabernakulum głównego ołtarza. Gdy tylko rozeszła się wieść o tym cudownym wydarzeniu, rzesze wiernych przybywały do benedyktyńskiego klasztoru w Fiecht, aby modlić się przed relikwią. Liczba czcicieli Świętej Krwi była tak wielka, że w 1472 roku biskup Georg von Brixen posłał do St. Georgenbergu opata opata, Wilten, Joahannesa Löscha, oraz księży Sigmunda Thaura i Kaspara z Absam, aby lepiej przyjrzeć się zjawisku. Niektórzy kapłani z zakonu zostali przesłuchani pod przysięgą odnośnie do cudownego wydarzenia Świętej Krwi, jak im zostało przekazane przez poprzedników, a także w kwestii świadectw pobożności, których nierzadko sami byli naocznymi świadkami. Po tym zbadaniu sprawy zalecono adorację Świętej Krwi, a cud uznano za autentyczny. Wtedy opat Kaspar II polecił sprowadzić z Genui cenne Tabernakulum z białego marmuru, w którym umieszczono szklane naczynie w małym Tabernakulum, gdzie przechowuje się Świętą Krew. Do tej pory wierni jeszcze liczniej uczestniczyli w adoracji. Wśród nich byli również wysocy przedstawiciele Kościoła, jak biskup Triestu Jan, biskup Brixen Jerzy, arcybiskup Kolonii i książe Bawarii Rupert, biskup Chiemsee Fryderyk oraz wielu innych. Pierwsi dwaj udzielili czterdziestu dni odpustu wszystkim, którzy odmówią przed Świętą Krwią trzy Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Maryjo”.

2.    W kościele, w którym dokonał się Cud Eucharystyczny, w Fiecht, znajduje się druga tablica opowiadająca o tym jak relikwia Świętej Krwi pomogła zachować wiarę katolicką w czasie schizmy protestanckiej. Napisano  na tejże tablicy:
„Gdy około 1593 roku wszędzie w Tyrolu, a zwłaszcza w dolinie Innu, szerzyły się dogmaty Lutra, mnisi z St. Geogenbergu zostali poproszeni o przepowiadanie wszędzie prawdziwej wiary. Opat Michael Geisser głosił z wielkim powodzeniem przed ogromnym tłumem w kościele parafialnym w Schwaz i nie wahał się opowiedzieć o cudzie Świętej Krwi jako dowodzie na rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przyniósł nawet święte Tabernakulum na podwyższenie i pokazał je słuchającym. Mówił w tak przekonujący sposób, że przeciwnicy poczuli się zmuszeni ustąpić pola. Chrześcijanie widzieli to całkowite zwycięstwo nad błędnym credo, jako szczególną łaskę, którą Pan udzielił swoim wiernym, czcicielom drogocennej Krwi”.
W 1480 roku, Święta Krew, przechowywana w klasztorze w St. Georgenberg – Fiecht, była „tak świeża, jakby dziś wypłynęła z rany” (z opisu kronikarza). Do chwili obecnej jest zachowana w stanie nienaruszonym.

3.    Cud Eucharystyczny z Ficht ma swoją specyfikę. Jak wynika z opisu tego Cudu zamieszczonego na tablicy klasztornej, Kapłan zdezorientowany i przerażony zaczął pić Krew Pańską w postaci Krwi. Przeważnie, w Cudach Eucharystycznych,  bywało tak, że kapłani, zobaczywszy przemienioną Cudowną  Postać zostawiali ją, gdyż każdy człowiek, zapewne, będzie miał opory, aby wypić czyjąś Krew czy spożyć Ciało. Tutaj, w nadzwyczajnym zdarzeniu w Ficht, było jednak, prawdopodobnie, inaczej. Kapłan zaczął pić Krew Chrystusa w postaci Krwi.  Cud Eucharystyczny z Ficht, pozwala nam zrozumieć Mądrość Bożą w ustanowieniu  Eucharystii przez Jezusa Chrystusa, a w którym to Sakramencie spożywamy prawdziwe Ciało Pańskie pod postacią Chleba i pijemy Krew Chrystusa pod postacią Wina, a nie spożywamy Ciała Pańskiego pod postacią Ciała i nie pijemy Krwi Pańskiej pod postacią Krwi.  Nie bylibyśmy zdolni spożywać substancji, mającej fizyczne cechy  Krwi i  Ciała, mając nawet świadomość, że jest to Krew i Ciało Pańskie. Może wtedy, kiedy przed sobą zobaczylibyśmy postać Ciała i Krwi, byłoby nam łatwiej uwierzyć w prawdziwą Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ale  Bogu zależy przede wszystkim, abyśmy  spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew i „mieli życie w sobie” (J 6, 53)

4.     Cud Eucharystyczny z Ficht pokazuje nam również, że każdy z takich Cudów wydarzył się w określonym kontekście i Bóg uczynił Go w określonym celu. Przypisane są też szczególne łaski, których Bóg udziela ludziom przez ten fenomen. W przypadku Cudu Eucharystycznego z Ficht zakonnicy otrzymali szczególną moc apologii prawdy o rzeczywistej i substancjalnej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w czasie silnego oddziaływania na wiernych wyznania rzymsko-katolickiego, herezji protestanckiej.

5.    Myśli o Eucharystii
Każda Msza Święta, choć uobecnia  jedyną Ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu, ze względu na specyficzny kontekst życia człowieka i jego określone problemy danego dnia staje się dla człowieka niepowtarzalnym przeżyciem. Od naszej wiary zależy tak wiele, czy otworzymy się na łaski, jakie mi Bóg pragnie udzielić w tych konkretnych okolicznościach.

6.    Modlitwa
Panie Jezu Chryste, daj mi silną wiarę, abym przyjął  łaskę, którą mi udzielisz w czasie odprawianej Mszy Świętej. Otwórz moje serce, kiedy będę Cię adorował w Najświętszym Sakramencie. Chcę coraz bardziej rozmiłować się w Tobie, o Jezu Eucharystyczny.